Sunday, July 27, 2008

Subha ki sudh

Good Morning
Subha ki sudh,
Hawoa k saath,
Suraj ki kiran,
Sugandh k saath,
Mubakrak ho apko,
Ek neyi sundar,
Aur kamiyab din ki suruwad.
�Good Morning�

Good Morning SMS

No comments: