Friday, July 10, 2009

Ek sardar sochta raha, sochta

Ek sardar sochta raha, sochta raha aur yahi sochte sochte mar gaya ke agar mere sister k do bhai he to mera ek kyu.

No comments: