Tuesday, August 18, 2009

dil diya hai jaan bhi dengie

dil diya hai
jaan bhi dengie
tu na milli
to yeha baat kisi aur se kehage

No comments: