Thursday, September 17, 2009

kitna chaha hai tujhe ye gaur

kitna chaha hai tujhe ye gaur to kar ...itne to hum apne bhi talabgaar na the

No comments: