Tuesday, November 3, 2009

soma plzzz mjay muaf krdo mjay

soma plzzz mjay muaf krdo mjay ab ahsas hogaya hay aenda may ghalti nae krun ga plzz mjay muaf krdo .

No comments: