Saturday, January 30, 2010

Budhi ne pan vahem thayo 6e h

Budhi ne pan vahem thayo 6e
hu jaanu 6u te kem thayo 6e
kahu koi ne kahesho nahi k,
Paheli najare prem thayo 6e..

- Manav

No comments: