Saturday, January 30, 2010

labon ki hasi tere nam kar den

labon ki hasi tere nam kar denge
har khushi tujh par qurban kar denge
jis din hogi kami meri dosti me
zindagi ko maut ke naam kar denge

No comments: