Wednesday, February 24, 2010

Har Phool Kushbudar Nahi Hota

Har Phool Kushbudar Nahi Hota e Dost Sambhalkar Dosti Karna Har Dost Humari Tarah Snart Nahi Hota.

No comments: