Wednesday, February 10, 2010

maine prem kiya ,,alagse pyar

maine prem kiya ,,alagse pyar kiy.. khubi se bat ki ,, styal se kiss ki ,,naram naram khisdi bhi pakvai nthi..or kya kadhi thi..

No comments: