Thursday, March 11, 2010

agar manjil ko pana hai to hos

agar manjil ko pana hai to hosla sath rakhna,
agar pyar pana hai to etbar rakhna.
agar hamesha muskrana hai to,
hamesh dant saf rakhna.

No comments: