Sunday, March 14, 2010

Apni Visestao Ko Budhi Me Rakh

Apni Visestao Ko Budhi Me Rakh Use Baar Baar Karya Me Upyog Karne Se Dusro Ko Sakti or Khud Ko Anubhav Prapta Hota Hai.OM SHANTI

No comments: