Thursday, April 23, 2009

aval enri anuvum asaiya

aval enri anuvum asaiya velai kadhal
erundum uriy vazgiran kadhaludan
enrum en nanbargaludan

No comments: