Saturday, April 4, 2009

Chandni Chand Se Hoti Hai Chand Se Nahi

Chandni Chand Se Hoti Hai Chand Se Nahi
Mohabbat Ek Se Hoti Hai Hajarose Na Hi

No comments: