Monday, April 20, 2009

E chalya gaya amne radavine

E chalya gaya amne radavine, dai gaya amne satavine, have shu fariyad kariye bhagvan thi e to khush che amne bhulavine.

No comments: