Friday, May 1, 2009

Ek bhai jangal ma shikar karva

Ek bhai jangal ma shikar karva gaya pistol ma ek goli samethi vagh avyo goli mari vagh kudi gayo bapu ke aaj to marana aaj wagh no java dye

No comments: