Friday, May 1, 2009

ote hai milkar mai aur meri ta

ote hai milkar mai aur meri tanhai,sehtae hai hanskar mai aur meri tanhai,nahi koi jahan me hamdard hamara,kehtae hai ye aksar mai aur meri

No comments: