Tuesday, May 19, 2009

O robale ka kgotso moratuwa wa

O robale ka kgotso moratuwa wa ka. Ke o rata ka pelo ya ka kaofelo. Obe le ditoro tse monate bosiung bo. Ke ya orata.

No comments: