Saturday, May 30, 2009

khun se likha huin sai mat sam

khun se likha huin sai mat samjhana,
pyaar karta hoon,
bhai mat kehana......

No comments: