Friday, May 1, 2009

kalisina parichyam okaroje iya

kalisina parichyam okaroje iyana
naku kaligina paravasamjanmala natidi
na priya sakhi

No comments: